Josien Methode®: eenheid tussen mens en paard

De naam Aditi staat voor het onbegrensd en in vrijheid werken aan de balans van het paard. In Vrijheid naar Balans. De basis voor de Josien Methode® is het plezier dat je hebt met je paard. Zonder plezier weinig vriendschap en hierdoor onvoldoende contact met je paard.

Josien_Methode_Schema

De pyramide laat de opleidingsfases en thema’s zien waarin je les kunt krijgen bij Aditi Horses. Het gaat er niet om wat je al kan met je paard maar meer ‘hoe is de relatie met je paard en wat kan je paard mentaal aan’. Dat bepaalt hoever jullie samen omhoog kunnen trainen in deze piramide. Het uiteindelijke doel is balans. Daarmee word bedoeld het geestelijk en lichamelijk in balans van het paard zijn in samenwerking met de mens. Dit is een hoog doel, wat niet voor elke combinatie is weggelegd. Wel is het voor alle combinaties mogelijk om zo ver mogelijk naar dit doel toe te werken. Hiertoe worden een duidelijke visie en doel gehanteerd.

Communiceren

Communiceren gebeurt op basis van lichaamstaal. Er zijn veel raakvlakken met het werk van Klaus Ferdinand Hempfling.

Gymnasticeren of rechtrichten

Bij het rechtrichten om het paard in balans te brengen maken we gebruik van kaptoom en neckrope. Uiteindelijk is het doel te gymnasticeren en te rijden op uitsluitend de neckrope.

Rijden en Neckrope

Het paardrijden doen we op een zo natuurlijk mogelijke wijze. De neckrope helpt het paard de balans te zoeken. De ruiter leert in balans te zitten en het paard door middel van energie ontspannen te rijden.

Balans

Balans is een totale balans van het paard, zowel geestelijk als lichamelijk.

Een paard dat geestelijk in balans is, is een paard dat krijgt wat het nodig heeft om zich mentaal te ontwikkelen. En om open en ontspannen te zijn.

Lichamelijke balans is de balans in de verschillende gangen en bewegingen. Een paard dat lichamelijk uit balans is zal zich onzeker voelen en spanning tonen. Verstoringen in de lichamelijke balans hebben dus invloed op de geestelijke balans.

Een paard dat zowel geestelijk als lichamelijk goed in balans is, is een plezier om mee te werken. Samen met de mens worden er obstakels genomen vanuit een diepe verbinding en samenwerking. Een eenheid tussen mens en paard.

Het mag duidelijk zijn dat om deze eenheid tussen mens en paard te verwezenlijken, de mens ook in balans moet zijn.

 

Methode